Bijzondere en/of Gevoelige Persoonsgegevens die Wij Verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lwfiscboekhouding.com , dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Met Welk Doel en Op Basis Van Welke Grondslag Wij Persoonsgegevens Verwerken:

LwFisc BVBA - Boekhouding & Fiscaliteit verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doelen:

  • Verzending van nieuwsbrieven en/of reclamefolders.
  • Mogelijkheid om contact met je op te nemen via telefoon of e-mail indien nodig voor onze dienstverlening.
  • Informatievoorziening over wijzigingen in onze diensten en producten.
  • Bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken.
  • Analyse van jouw gedrag op de website om de site te verbeteren en het aanbod van producten en diensten aan te passen aan jouw voorkeuren.
  • Afhandeling van betalingen.
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals belastingaangifte.

Geautomatiseerde Besluitvorming:

LwFisc BVBA - Boekhouding & Fiscaliteit neemt geen besluiten met aanzienlijke gevolgen voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dit betreft besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen zonder menselijke tussenkomst.

Hoe Lang We Persoonsgegevens Bewaren:

LwFisc BVBA - Boekhouding & Fiscaliteit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijnen variëren per categorie persoonsgegevens, maar bedragen maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig voor de uitvoering van overeenkomsten.

Delen van Persoonsgegevens met Derden:

LwFisc BVBA - Boekhouding & Fiscaliteit verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt ze uitsluitend indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met verwerkers sluiten wij bewerkersovereenkomsten om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen.

Cookies en Vergelijkbare Technieken:

LwFisc BVBA - Boekhouding & Fiscaliteit gebruikt functionele, analytische en tracking cookies voor een optimale werking van de website en het verkrijgen van inzicht in het gebruik ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens Inzien, Aanpassen of Verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je je toestemming intrekken of bezwaar maken tegen verwerking. Voor verzoeken of klachten kun je contact opnemen via info@lwfiscboekhouding.com . LwFisc BVBA - Boekhouding & Fiscaliteit reageert binnen vier weken op je verzoek.

Hoe Wij Persoonsgegevens Beveiligen:

LwFisc BVBA - Boekhouding & Fiscaliteit neemt passende maatregelen om gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Bij vermoeden van misbruik, neem contact op met onze klantenservice of via info@lwfiscboekhouding.com . Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

LwFisc BVBA - Boekhouding & Fiscaliteit
Gentsestraat 77, 9420 Erpe-Mere
0499177061
info@lwfiscboekhouding.com