Subsidie om boekhoudkundige expertise en kaders uit te bouwen en te versterken

Belgen kunnen duizenden euro's subsidie krijgen in 2024

De Belgische overheid wil woonzorgcentra en centra voor kortverblijf ondersteunen bij de implementatie van een transparante boekhouding en verleent hiervoor een subsidie van 11,96 miljoen euro aan woonzorgcentra met relevante centra voor kortverblijf als bijdrage aan de ontwikkeling en versterking van boekhoudkundige expertise en systemen voor de implementatie van een transparante boekhouding in de sector.

Wat komt in aanmerking voor de subsidie?

De subsidie dekt een deel van de kosten van training, opleiding of coaching van personeel op het gebied van boekhouding of financieel-economische vraagstukken het inhuren van extra intern personeel of het inhuren van extern personeel om inhoudelijke deskundigheid op het gebied van boekhouding en/of financiële en economische zaken op te bouwen en te versterken het inschakelen van externe ondersteuning voor het opbouwen, versterken of optimaliseren van de organisatie, bestaande processen en activiteiten voor het efficiënt verzamelen, verwerken en analyseren van boekhoudkundige informatie het implementeren van digitale kaders en raamwerken, zoals de ontwikkeling, aanpassing en aanschaf van IT-software voor de boekhouding en de integratie of koppeling met bestaande toepassingen.

Activiteiten of kosten waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of andere overheden subsidies ontvangen in het kader van andere programma's kunnen uiteraard niet gefinancierd worden met deze subsidie als dit zou leiden tot een dubbele subsidiëring van dezelfde kosten voor deze activiteiten.

Bedrag en betaling

De subsidie van 252 EUR is bestemd voor één erkend woonzorgcentrum en één centrum voor kortdurende zorg. Het aantal te subsidiëren wooneenheden mag niet meer dan 60 bedragen.

Een instelling met 40 woonzorgplaatsen en 5 kortverblijfplaatsen ontvangt dus 45 x 252 EUR.

Een instelling met 120 woonzorgplaatsen ontvangt dus maximaal 60 x 252 EUR.

Het volledige bedrag van de subsidie wordt onmiddellijk uitbetaald zodat de fondsen maximaal kunnen worden gebruikt in overeenstemming met de behoeften voor de implementatie van een transparante boekhouding die specifiek is voor de sector.

Ontvang tot €20.000 aan subsidies voor boekhoudkundige expertise

70% van het subsidiebedrag is een voorschot om de bevestigde kosten te dekken

30% van het subsidiebedrag is een voorschot waaraan een prestatieverplichting is verbonden. Dit betekent dat de residentiële instelling, indien van toepassing, samen met het centrum voor kort verblijf, uiterlijk op 31 december 2026 voor het eerst bepaalde verantwoordingsgegevens over het volledige boekjaar in digitale vorm aanlevert in de vorm en volgens de instructies die door het departement worden verstrekt. Dit formulier (rapportagesjabloon) en de instructies worden, zoals hierboven vermeld, momenteel ontwikkeld binnen het project en zullen op een later tijdstip openbaar worden gemaakt. Als niet aan de outputverplichting wordt voldaan, kan 30% van het voorschot worden terugbetaald.

Belgen tussen 45 en 75 jaar kunnen deze subsidie aanvragen